இறைவனை எளிதில் அடையக்கூடிய வழி திருநாமமா..? திருவடியா..? | Tamil New year Special Pattimandram