உலக செய்திகள் 25/11/2022 | Headlines | World News | China | Corona | Elon Musk | Afghanistan