குறுஞ்செய்தி | 01/10/2022 | Morning | PM Modi | PFI | DMK | BJP | Gujarat