குறுஞ்செய்தி | 02/10/2022 | Morning | PM Modi | PFI | DMK | BJP | Stalin | Communist | RSS