இந்தியா இன்று | 09/06/2022 | National News | #Congress | #AmitShah | #NupurSharma | #BJP | #NarendraModi