பத்ரிநாத்தில் நடந்த சிலிர்ப்பூட்டும் உண்மை சம்பவம்.. பக்தனுக்காக நேரில் வந்த பெருமாள் | குருஜி கோபாலவல்லிதாசர்