மோடிக்கு பொருளாதாரம் தெரியவில்லை : கே.எஸ்.அழகிரி காட்டம் | KS Alagiri | Congress