யமனை நெருங்க விடாத திருவனந்தபுரம் பெருமாள்.. அனந்தன் காட்டின் ஒற்றைக்கல் ரகசியம் | குருஜி கோபாலவல்லிதாசர்