வீட்டில் விக்கிரகங்கள் வைத்து வழிபடலாமா? என்ன Size, எந்த திசையில் வைக்க வேண்டும் | ஜோதிட ரகசியம் | Astrologer Magesh Iyer