🔴நேரலை : “நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் அம்மா” என்றது சும்மாவா? | அனல் பறந்த நேர்காணல் | Pandey Nerkanal | #ADMK | #EPS | #OPS